به قسمت انیمه های برتر خوش آمديد.

توجه کنيد در ترتيب الفبايي بالاي سايت انیمه ها را بدون حرف The جستجو کنيد

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.American Dad

7.6 / 10Subtitle


Season 01


[72 MB] American.Dad.S01E01.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S01E02.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S01E03.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S01E04.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S01E05.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S01E06.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S01E07.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S01E08.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S01E09.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S01E10.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S01E11.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S01E12.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S01E13.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S01E14.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S01E15.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S01E16.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S01E17.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S01E18.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S01E19.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S01E20.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S01E21.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S01E22.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S01E23.DVDRip.XviD-BWBP.mkv

Season 02


[72 MB] American.Dad.S02E01.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S02E02.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S02E03.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S02E04.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S02E05.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S02E06.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S02E07.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S02E08.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S02E09.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S02E10.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S02E11.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S02E12.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S02E13.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S02E14.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S02E15.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[74 MB] American.Dad.S02E16.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S02E17.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S02E18.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S02E19.DVDRip.XviD-BWBP.mkv

Season 03


[72 MB] American.Dad.S03E01.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S03E02.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S03E03.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S03E04.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S03E05.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S03E06.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S03E07.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S03E08.DVDRiP.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S03E09.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S03E10.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S03E11.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S03E12.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S03E13.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S03E14.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S03E15.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S03E16.DVDRip.XviD-BWBP.mkv

Season 04


[74 MB] American.Dad.S04E01.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S04E02.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S04E03.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S04E04.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S04E05.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S04E06.DVDRiP.XviD-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S04E07.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[69 MB] American.Dad.S04E08.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S04E09.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S04E10.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S04E11.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S04E12.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S04E13.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S04E14.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S04E15.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S04E16.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S04E17.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S04E18.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S04E19.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[69 MB] American.Dad.S04E20.DVDRip.XviD-BWBP.mkv
[171 MB] merlin.2008.S04E11.the_hunters_heart.720p_hdtv_x264-fov-BWBP.mkv

Season 05


[72 MB] American.Dad.S05E01.In.Country.Club.PDTV.XviD-FQM-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S05E02.PDTV.XviD-FQM-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S05E03.PDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S05E04.PDTV.XviD-FQM-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S05E05.PDTV.XviD-FQM-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S05E06.PDTV.XviD-FQM-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S05E07.PDTV.XviD-FQM-BWBP.mkv
[69 MB] American.Dad.S05E08.PDTV.XviD-FQM-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S05E09.PDTV.XviD-FQM-BWBP.mkv
[69 MB] American.Dad.S05E10.HDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S05E11.HDTV.XviD-XII-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S05E12.HDTV.XviD-P0W4-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S05E13.HDTV.XviD-FEVER-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S05E14.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S05E15.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S05E16.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S05E17.HDTV.XviD-FQM-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S05E18.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv

Season 06


[70 MB] American.Dad.S06E01.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S06E02.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S06E03.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S06E04.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S06E05.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S06E06.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S06E07.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S06E08.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S06E09.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S06E10.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S06E11.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S06E12.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S06E13.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S06E14.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S06E15.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S06E16.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv
[70 MB] American.Dad.S06E17.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S06E18.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv
[72 MB] American.Dad.S06E19.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv

Season 07


[52 MB] American.Dad.S07E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.mkv
[52 MB] American.Dad.S07E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION.mkv
[87 MB] American.Dad.S07E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S07E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S07E05.HDTV.XviD-LOL-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S07E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S07E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[83 MB] American.Dad.S07E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S07E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[81 MB] American.Dad.S07E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S07E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S07E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S07E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S07E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S07E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S07E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S07E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S07E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv

Season 08


[83 MB] American.Dad.S08E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S08E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S08E03.720p.HTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S08E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S08E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S08E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S08E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[83 MB] American.Dad.S08E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S08E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S08E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S08E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S08E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S08E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S08E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S08E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S08E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S08E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S08E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S08E19.720p.HDT.X264-DIMENSION-BWBP.mkv

Season 09


[86 MB] American.Dad.S09E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S09E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S09E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S09E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[79 MB] American.Dad.S09E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S09E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[83 MB] American.Dad.S09E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S09E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[82 MB] American.Dad.S09E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[82 MB] American.Dad.S09E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[80 MB] American.Dad.S09E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S09E12.720p.HDTV.x264-REMARKABLE-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S09E13.720p.HDTV.x264-REMARKABLE-BWBP.mkv
[85 MB] american.dad.s09e14.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[82 MB] american.dad.s09e15.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[86 MB] american.dad.s09e16.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S09E17.Rubberneckers.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[82 MB] American.Dad.S09E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[83 MB] american.dad.s09e19.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S09E20.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv

Season 10


[87 MB] American.Dad.S10E01.720p.Amazon.WEB-DL.DD.5.1.x264-TrollHD-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S10E01.Roger.Passes.the.Bar.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S10E02.720p.Amazon.WEB-DL.DD.5.1.x264-TrollHD-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S10E02.A.Boy.Named.Michael.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S10E03.720p.Amazon.WEB-DL.DD.5.1.x264-TrollHD-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S10E03.Blagsnarst.A.Love.Story.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S10E04.720p.Amazon.WEB-DL.DD.5.1.x264-TrollHD-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S10E05.720p.Amazon.WEB-DL.DD.5.1.x264-TrollHD-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S10E06.720p.Amazon.WEB-DL.DD.5.1.x264-TrollHD-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S10E07.720p.Amazon.WEB-DL.DD.5.1.x264-TrollHD-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S10E08.720p.Amazon.WEB-DL.DD.5.1.x264-TrollHD-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S10E09.720p.Amazon.WEB-DL.DD.5.1.x264-TrollHD-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S10E10.720p.Amazon.WEB-DL.DD.5.1.x264-TrollHD-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S10E11.720p.Amazon.WEB-DL.DD.5.1.x264-TrollHD-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S10E12.720p.Amazon.WEB-DL.DD.5.1.x264-TrollHD-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S10E13.720p.Amazon.WEB-DL.DD.5.1.x264-TrollHD-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S10E14.720p.Amazon.WEB-DL.DD.5.1.x264-TrollHD-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S10E15.720p.Amazon.WEB-DL.DD.5.1.x264-TrollHD-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S10E16.720p.Amazon.WEB-DL.DD.5.1.x264-TrollHD-BWBP.mkv
[86 MB] American.Dad.S10E17.720p.Amazon.WEB-DL.DD.5.1.x264-TrollHD-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S10E18.720p.Amazon.WEB-DL.DD.5.1.x264-TrollHD-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S10E19.720p.Amazon.WEB-DL.DD.5.1.x264-TrollHD-BWBP.mkv
[87 MB] American.Dad.S10E20.720p.Amazon.WEB-DL.DD.5.1.x264-TrollHD-BWBP.mkv

Season 11


[84 MB] American.Dad.S11E01.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S11E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S11E03.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S11E04.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S11E05.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S11E06.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S11E07.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S11E08.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S11E09.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S11E10.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S11E11.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S11E12.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S11E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S11E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S11E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv

Season 12


[84 MB] American.Dad.S12E01.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S12E02.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S12E03.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S12E04.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S12E05.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S12E06.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S12E06.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S12E07.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S12E08.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S12E09.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S12E09.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S12E10.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S12E11.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S12E11.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S12E12.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S12E12.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S12E13.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S12E14.720p.HDTV.x264-SVA-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S12E15.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S12E16.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S12E17.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S12E18.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S12E19.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S12E20.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S12E20.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S12E21.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S12E22.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv

Season 13


[84 MB] American.Dad.S13E01.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S13E02.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S13E03.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S13E04.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S13E05.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S13E06.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S13E07.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S13E08.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S13E09.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S13E10.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S13E11.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S13E12.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S13E13.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-ViSUM-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S13E14.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S13E15.720p.iT.WEB-DL.DD5.1.H264-ViSUM-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S13E16.720p.iT.WEB-DL.DD5.1.H264-ViSUM-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S13E17.720p.iT.WEB-DL.DD5.1.H264-ViSUM-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S13E18.720p.iT.WEB-DL.DD5.1.H264-ViSUM-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S13E19.720p.iT.WEB-DL.DD5.1.H264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S13E20.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] american.dad.s13e20.repack.720p.hdtv.x264-sva-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S13E22.REPACK.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv

Season 14


[85 MB] American.Dad.S14E01.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S14E02.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S14E03.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S14E04.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S14E05.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S14E06.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S14E07.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] american.dad.s14e07.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S14E08.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] american.dad.s14e08.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[84 MB] american.dad.s14e09.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S14E09.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] american.dad.s14e09.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S14E09.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S14E10.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] american.dad.s14e10.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S14E11.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] american.dad.s14e11.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S14E12.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] american.dad.s14e12.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S14E13.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] american.dad.s14e13.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S14E14.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] american.dad.s14e14.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[84 MB] american.dad.s14e15.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S14E15.720p.iT.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] american.dad.s14e15.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S14E16.720p.iT.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] american.dad.s14e16.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S14E17.720p.iT.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] american.dad.s14e17.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S14E18.720p.iT.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] american.dad.s14e18.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S14E19.720p.iT.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] american.dad.s14e19.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S14E20.720p.iT.WEB-DL.DD5.1.H264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] american.dad.s14e20.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S14E21.720p.iT.WEB-DL.DD5.1.H264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] american.dad.s14e21.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S14E22.720p.iT.WEB-DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S14E22.720p.iT.WEB-DL.DD5.1.H264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] american.dad.s14e22.720p.webrip.x264-tbs-BWBP.mkv

Season 15


[85 MB] American.Dad.S15E01.Paranoid.Frandroid.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-SiGMA-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S15E02.The.Census.of.the.Lambs.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-SiGMA-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S15E03.720p.iT.WEB-DL.DD5.1.H264-ViSUM-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S15E03.720p.iT.WEB.DL.DD5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S15E04.The.Mural.of.the.Story.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-SiGMA-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S15E05.You.Gotta.Strike.for.Your.Right.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H264-SiGMA-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S15E06.You.Gotta.Strike.for.Your.Right.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H264-SiGMA-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S15E07.Death.By.Dinner.Party.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H264-SiGMA-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S15E08.The.Never-Ending.Stories.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H264-SiGMA-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S15E08.The.Never-Ending.Stories.720p.REPACK.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-SiGMA-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S15E09.Railroaded.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-SiGMA-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S15E10.My.Purity.Ball.and.Chain.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-SiGMA-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S15E11.Oretron.Trail.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-SiGMA-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S15E12.Mean.Francine.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-SiGMA-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S15E14.One-Woman.Swole.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S15E15.Flavortown.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S15E16.Persona.Assistant.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S15E17.The.Legend.of.Old.Ulysses.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S15E18.Twinanigans.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S15E20.Funnyish.Games.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S15E21.Fleabiscuit.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S15E22.The.Future.Is.Borax.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv

Season 16


[84 MB] American.Dad.S16E01.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S16E01.Fantasy.Baseball.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S16E02.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S16E02.I.Am.the.Jeans.The.Gina.Lavetti.Story.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S16E03.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S16E03.Stan.and.Francine.and.Connie.and.Ted.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S16E04.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S16E04.Rabbit.Ears.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S16E05.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S16E05.Jeff.and.the.Dank.Ass.Weed.Factory.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S16E06.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S16E06.Lost.Boys.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S16E07.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S16E07.Shark.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S16E08.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S16E08.The.Long.March.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S16E09.The.Hall.Monitor.and.the.Lunch.Lady.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S16E10.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S16E10.Wild.Women.Do.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[83 MB] American.Dad.S16E11.An.Irish.Goodbye.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S16E12.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S16E12.Stompe.Le.Monde.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S16E13.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S16E13.Mom.Sauce.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S16E14.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S16E14.Hamerican.Dad.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S16E15.720p.WEBRip.x264-KOMPOST-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S16E16.Pride.Before.the.Fail.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S16E17.Enter.Stanman.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S16E18.No.Weddings.and.a.Funeral.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S16E19.Eight.Fires.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S16E20.The.Hand.That.Rocks.the.Rogu.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv

Season 17


[85 MB] American.Dad.S17E01.100.Years.a.Solid.Fool.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S17E02.Downtown.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S17E03.Cheek.to.Cheek.A.Strippers.Story.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S17E04.A.Starboy.Is.Born.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S17E05.Tapped.Out.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S17E06.Brave.N00b.World.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S17E07.Into.the.Woods.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S17E08.Roger.Needs.Di...ck.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S17E09.Exquisite.Corpses.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S17E10.Trophy.Wife.Trophy.Life.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S17E11.Game.Night.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S17E12.American.Data.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S17E13.Salute.Your.Sllort.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S17E14.Ghost.Dad.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S17E15.Men.II.Boyz.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S17E16.First.Do.No.Farm.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S17E18.The.Old.Country.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S17E19.Businessly.Brunette.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S17E20.The.Chilly.Thrillies.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S17E21.Dammmm.Stan.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S17E23.300.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[85 MB] American.Dad.S17E24.Yule.Tide.Repeat.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv

Season 18


[84 MB] American.Dad.S18E01.Who.Smarted.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S18E02.Russian.Doll.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S18E03.Stan.Moves.to.Chicago.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S18E04.Shakedown.Steve.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S18E05.Klaus.and.Rogu.in.Thank.God.for.Loose.Rocks.An.American.Dad!.Adventure.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S18E06.The.Wondercabinet.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv
[84 MB] American.Dad.S18E07.Little.Bonnie.Ramirez.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv