به قسمت انیمه های برتر خوش آمديد.

توجه کنيد در ترتيب الفبايي بالاي سايت انیمه ها را بدون حرف The جستجو کنيد

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.DuckTales

8.3 / 10Subtitle


Season 01


[177 MB] DuckTales.2017.S01E01.Woo-oo.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[177 MB] DuckTales.2017.S01E01E02.Woo-oo.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-TVSmash-BWBP.mkv
[89 MB] DuckTales.2017.S01E02.Daytrip.of.Doom.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-TVSmash-BWBP.mkv
[89 MB] ducktales.2017.s01e03.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S01E03.The.Great.Dime.Chase.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-TVSmash-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s01e04.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S01E04.The.Great.Dime.Chase.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-YFN-BWBP.mkv
[88 MB] ducktales.2017.s01e05.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[89 MB] DuckTales.2017.S01E05.Terror.of.the.Terra-firmians.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s01e06.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[91 MB] DuckTales.2017.S01E06.The.House.of.the.Lucky.Gander.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s01e07.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[91 MB] DuckTales.2017.S01E07.The.Infernal.Internship.of.Mark.Beaks.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s01e08.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[91 MB] DuckTales.2017.S01E08.The.Living.Mummies.of.Toth-Ra.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S01E09.The.Impossible.Summit.of.Mt.Neverrest.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] ducktales.2017.s01e10.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S01E10.The.Spear.of.Selene.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] ducktales.2017.s01e11.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S01E11.Beware.the.B.U.D.D.Y.System.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] ducktales.2017.s01e11.repack.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s01e12.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s01e12.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S01E12.The.Missing.Links.of.Moorshire.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] ducktales.2017.s01e13.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s01e13.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S01E13.McMystery.at.McDuck.McManor.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s01e14.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s01e14.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S01E14.Jaws.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s01e15.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s01e15.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S01E15.The.Golden.Lagoon.of.White.Agony.Plains.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s01e16.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s01e16.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[91 MB] DuckTales.2017.S01E16.Day.of.the.Only.Child.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] ducktales.2017.s01e17.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s01e17.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S01E17.From.the.Confidential.Files.of.Agent.22.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s01e18.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s01e18.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S01E18.Who.is.Gizmoduck.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-TVSmash-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s01e19.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s01e19.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S01E19.The.Other.Bin.of.Scrooge.McDuck.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-TVSmash-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s01e20.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s01e20.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S01E20.Sky.Pirates...In.the.Sky.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s01e21.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S01E21.The.Secrets.of.Castle.McDuck.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-TVSmash-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s01e22.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S01E22.The.Last.Crash.of.the.Sunchaser.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-LAZY-BWBP.mkv
[175 MB] ducktales.2017.s01e23.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[175 MB] DuckTales.2017.S01E23.The.Shadow.War.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-LAZY-BWBP.mkv

Season 02


[2 MB] DuckTales.2017.S01.Shorts-Beakley.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[4 MB] DuckTales.2017.S01.Shorts-Donald.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[2 MB] DuckTales.2017.S01.Shorts-Huey.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[3 MB] DuckTales.2017.S01.Shorts-Launchpad.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[2 MB] DuckTales.2017.S01.Shorts-Scrooge.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[2 MB] DuckTales.2017.S01.Shorts-Webby.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S02E01.The.Most.Dangerous.Game...Night.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S02E01.The.Most.Dangerous.Game.Night.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-TVSmash-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S02E02.The.Depths.of.Cousin.Fethry.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S02E02.The.Depths.of.Cousin.Fethry.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s02e03.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S02E03.The.Ballad.of.Duke.Baloney.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-TVSmash-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S02E04.The.Town.Where.Everyone.Was.Nice.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S02E05.Storkules.in.Duckburg.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-LAZY-BWBP.mkv
[91 MB] ducktales.2017.s02e06.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s02e07.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s02e08.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s02e09.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s02e10.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s02e11.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s02e12.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s02e13.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s02e14.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s02e15.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[92 MB] ducktales.2017.s02e16.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S02E17.What.Ever.Happened.to.Donald.Duck.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S02E18.Happy.Birthday.Doofus.Drake.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S02E19.A.Nightmare.on.Killmotor.Hill.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S02E20.The.Golden.Armory.of.Cornelius.Coot.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S02E21.Timephoon.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S02E22.GlomTales.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S02E23.The.Richest.Duck.in.the.World.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-LAZY-BWBP.mkv
[175 MB] ducktales.2017.s02e24.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv

Season 03


[90 MB] ducktales.2017.s03e01.720p.web.h264-walt-BWBP.mkv
[87 MB] ducktales.2017.s03e02.720p.web.h264-walt-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S03E03.Double-O-Duck.in.You.Only.Crash.Twice.720p.HULU.WEB-DL.AAC2.0.H.264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s03e04.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S03E05.Louies.Eleven.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s03e06.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] ducktales.2017.s03e07.720p.web.h264-walt-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S03E08.The.Phantom.and.the.Sorceress.720p.HULU.WEB-DL.AAC2.0.H.264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S03E09.They.Put.a.Moonlander.on.the.Earth.720p.HULU.WEB-DL.AAC2.0.H.264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S03E10.The.Trickening!.720p.HULU.WEB-DL.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S03E11.The.Forbidden.Fountain.of.the.Foreverglades.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-LAZY-BWBP.mkv
[178 MB] DuckTales.2017.S03E12.Lets.Get.Dangerous!.720p.HULU.WEB-DL.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S03E13.Escape.from.the.ImpossiBin.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S03E14.720p.WEB.h264-BAE-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S03E15.New.Gods.on.the.Block.720p.HULU.WEB-DL.AAC2.0.H.264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S03E16.The.First.Adventure.720p.HULU.WEB-DL.AAC2.0.H.264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S03E17.720p.WEB.h264-BAE-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S03E18.How.Santa.Stole.Christmas.720p.HULU.WEB-DL.AAC2.0.H.264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] DuckTales.2017.S03E19.Beaks.in.the.Shell.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-LAZY-BWBP.mkv