به قسمت انیمه های برتر خوش آمديد.

توجه کنيد در ترتيب الفبايي بالاي سايت انیمه ها را بدون حرف The جستجو کنيد

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.Galactik Football [2006]

7.6 / 10Subtitle


Season 1


[77 MB] Galactik Football - S01E01 - The Comeback.mp4
[78 MB] Galactik Football - S01E02 - A New Hope.mp4
[75 MB] Galactik Football - S01E03 - The Challenge.mp4
[83 MB] Galactik Football - S01E04 - The Team.mp4
[78 MB] Galactik Football - S01E05 - The Captain.mp4
[84 MB] Galactik Football - S01E06 - Second Wind.mp4
[89 MB] Galactik Football - S01E07 - Coach's Pet.mp4
[82 MB] Galactik Football - S01E08 - The Storm.mp4
[90 MB] Galactik Football - S01E09 - Revenge Match.mp4
[84 MB] Galactik Football - S01E10 - The Pirates.mp4
[79 MB] Galactik Football - S01E11 - The Professor.mp4
[80 MB] Galactik Football - S01E12 - The Escape.mp4
[84 MB] Galactik Football - S01E13 - The Striker.mp4
[81 MB] Galactik Football - S01E14 - Black Hole.mp4
[85 MB] Galactik Football - S01E15 - Last Chance.mp4
[80 MB] Galactik Football - S01E16 - Genesis Stadium.mp4
[84 MB] Galactik Football - S01E17 - Get Ready.mp4
[72 MB] Galactik Football - S01E18 - Under Pressure.mp4
[80 MB] Galactik Football - S01E19 - The Star.mp4
[78 MB] Galactik Football - S01E20 - Metaflux.mp4
[91 MB] Galactik Football - S01E21 - The Forfeit.mp4
[82 MB] Galactik Football - S01E22 - The Missing Link.mp4
[85 MB] Galactik Football - S01E23 - Blackmail.mp4
[80 MB] Galactik Football - S01E24 - The Duel.mp4
[89 MB] Galactik Football - S01E25 - The Traitor.mp4
[91 MB] Galactik Football - S01E26 - The Cup.mp4

Season 2


[80 MB] Galactik Football - S02E01 - Return To Genesis.mp4
[75 MB] Galactik Football - S02E02 - The Suspension.mp4
[76 MB] Galactik Football - S02E03 - A Team Reinvented.mp4
[78 MB] Galactik Football - S02E04 - The New Captain.mp4
[79 MB] Galactik Football - S02E05 - The Homecoming.mp4
[82 MB] Galactik Football - S02E06 - Netherball Rules!.mp4
[75 MB] Galactik Football - S02E07 - Doubts Within.mp4
[78 MB] Galactik Football - S02E08 - Rocket's Descent.mp4
[76 MB] Galactik Football - S02E09 - The All-Stars.mp4
[76 MB] Galactik Football - S02E10 - Rocket vs. Sinedd.mp4
[75 MB] Galactik Football - S02E11 - The Champions Stumble.mp4
[81 MB] Galactik Football - S02E12 - Last Stand.mp4
[78 MB] Galactik Football - S02E13 - Fluxless.mp4
[74 MB] Galactik Football - S02E14 - A New Order.mp4
[77 MB] Galactik Football - S02E15 - Revelations.mp4
[76 MB] Galactik Football - S02E16 - New Rules.mp4
[77 MB] Galactik Football - S02E17 - Open Doors.mp4
[99 MB] Galactik Football - S02E18 - Warren Steps In.mp4
[96 MB] Galactik Football - S02E19 - The Technodroids V3s.mp4
[93 MB] Galactik Football - S02E20 - The Fallen Star.mp4
[88 MB] Galactik Football - S02E21 - Coach Artegor.mp4
[95 MB] Galactik Football - S02E22 - Rocket, The Midfielder.mp4
[98 MB] Galactik Football - S02E23 - Destiny.mp4
[83 MB] Galactik Football - S02E24 - Final Preparations.mp4
[92 MB] Galactik Football - S02E25 - A Team Unravels.mp4
[92 MB] Galactik Football - S02E26 - Bleylock's Revenge.mp4

Season 3


[96 MB] Galactik-Football-S3-01-Stars-in-Danger-BWBP.mkv
[96 MB] Galactik-Football-S3-02-The-Break-Up-BWBP.mkv
[93 MB] Galactik-Football-S3-03-Welcome-to-Paradisia-BWBP.mkv
[94 MB] Galactik-Football-S3-04-A-New-Strategy-BWBP.mkv
[96 MB] Galactik-Football-S3-05-Resonance-BWBP.mkv
[93 MB] Galactik-Football-S3-06-May-the-Show-Begin-BWBP.mkv
[95 MB] Galactik-Football-S3-07-Fathers-and-Sons-BWBP.mkv
[96 MB] Galactik-Football-S3-08-The-Other-Side-of-Paradisia-BWBP.mkv
[94 MB] Galactik-Football-S3-09-The-Secret-of-Deep-Stadium-BWBP.mkv
[95 MB] Galactik-Football-S3-10-Friends-and-Enemies-BWBP.mkv
[93 MB] Galactik-Football-S3-11-Battle-for-the-Final-BWBP.mkv
[94 MB] Galactik-Football-S3-12-Betrayal-on-the-Field-BWBP.mkv
[96 MB] Galactik-Football-S3-13-Endgame-BWBP.mkv
[96 MB] Galactik-Football-S3-14-A-New-Start-BWBP.mkv
[93 MB] Galactik-Football-S3-15-Crossed-Fates-BWBP.mkv
[92 MB] Galactik-Football-S3-16-The-Secrets-of-the-Breath-BWBP.mkv
[96 MB] Galactik-Football-S3-17-Reconstituted-Families-BWBP.mkv
[96 MB] Galactik-Football-S3-18-Sinedds-Shadow-BWBP.mkv
[95 MB] Galactik-Football-S3-19-The-Ghost-of-Paradisia-BWBP.mkv
[96 MB] Galactik-Football-S3-20-Walk-for-a-Pirate-BWBP.mkv
[94 MB] Galactik-Football-S3-21-Farewell,-Paradisia-BWBP.mkv
[96 MB] Galactik-Football-S3-22-All-Together!-BWBP.mkv
[96 MB] Galactik-Football-S3-23-Lost-Illusions-BWBP.mkv
[91 MB] Galactik-Football-S3-24-Second-Chance-BWBP.mkv
[94 MB] Galactik-Football-S3-25-On-All-Fronts-BWBP.mkv
[94 MB] Galactik-Football-S3-26-The-Stars-of-Akillian-Are-Eternal-BWBP.mkv