به قسمت انیمه های برتر خوش آمديد.

توجه کنيد در ترتيب الفبايي بالاي سايت انیمه ها را بدون حرف The جستجو کنيد

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.Project hack

0 / 10Subtitle


hack- G.U. Returner


[82 MB] hack- G.U. Returner.avi

hack- G.U. Trilogy


[220 MB] hack- G.U. Trilogy.rm

hack- GIFT


[226 MB] hack- GIFT.mkv

hack- Liminality OVA


[261 MB] hack- Liminality - (Ep. 01) - In The Case Of Mai Minase.avi
[90 MB] hack- Liminality - (Ep. 02) - In The Case Of Yuki Aihara.rmvb
[97 MB] hack- Liminality - (Ep. 03) - In The Case Of Kyoko Tohno.rmvb
[98 MB] hack- Liminality - (Ep. 04) - Trismegistus.rmvb

hack- Roots


[77 MB] hack- Roots - (Ep. 01) - Welcome To The World.rmvb
[80 MB] hack- Roots - (Ep. 02) - Twilight Brigade.rmvb
[80 MB] hack- Roots - (Ep. 03) - Join.rmvb
[80 MB] hack- Roots - (Ep. 04) - Forefeel.rmvb
[80 MB] hack- Roots - (Ep. 05) - Distrust.rmvb
[80 MB] hack- Roots - (Ep. 06) - Conflict.rmvb
[80 MB] hack- Roots - (Ep. 07) - Intrigue.rmvb
[79 MB] hack- Roots - (Ep. 08) - Starting.rmvb
[80 MB] hack- Roots - (Ep. 09) - Melle.rmvb
[58 MB] hack- Roots - (Ep. 10) - Missing.rmvb
[80 MB] hack- Roots - (Ep. 11) - Discord.rmvb
[79 MB] hack- Roots - (Ep. 12) - Break Up.rmvb
[79 MB] hack- Roots - (Ep. 13) - Tragedy.rmvb
[79 MB] hack- Roots - (Ep. 14) - Unreturner.rmvb
[79 MB] hack- Roots - (Ep. 15) - Pad.rmvb
[79 MB] hack- Roots - (Ep. 16) - Resolution.rmvb
[80 MB] hack- Roots - (Ep. 17) - Painful Forest.rmvb
[80 MB] hack- Roots - (Ep. 18) - Limit.rmvb
[75 MB] hack- Roots - (Ep. 19) - Violation.rmvb
[79 MB] hack- Roots - (Ep. 20) - Pursuit.rmvb
[79 MB] hack- Roots - (Ep. 21) - Defeat.rmvb
[79 MB] hack- Roots - (Ep. 22) - Bonds.rmvb
[171 MB] hack- Roots - (Ep. 23) - Trial.avi
[77 MB] hack- Roots - (Ep. 24) - Confront.rmvb
[79 MB] hack- Roots - (Ep. 25) - Truth.rmvb
[79 MB] hack- Roots - (Ep. 26) - Determination.rmvb

hack- SIGN


[77 MB] hack- SIGN - (Ep. 01) - Role Play.rmvb
[77 MB] hack- SIGN - (Ep. 02) - Guardian.rmvb
[77 MB] hack- SIGN - (Ep. 03) - Folklore.rmvb
[77 MB] hack- SIGN - (Ep. 04) - Wanted.rmvb
[82 MB] hack- SIGN - (Ep. 05) - Captured.rmvb
[77 MB] hack- SIGN - (Ep. 06) - Encounter.rmvb
[77 MB] hack- SIGN - (Ep. 07) - Reason.rmvb
[77 MB] hack- SIGN - (Ep. 08) - Promise.rmvb
[77 MB] hack- SIGN - (Ep. 09) - Epitaph.rmvb
[82 MB] hack- SIGN - (Ep. 10) - Compensation.rmvb
[77 MB] hack- SIGN - (Ep. 11) - Party.rmvb
[77 MB] hack- SIGN - (Ep. 12) - Entanglement.rmvb
[77 MB] hack- SIGN - (Ep. 13) - Twilight Eye.rmvb
[82 MB] hack- SIGN - (Ep. 14) - Castle.rmvb
[76 MB] hack- SIGN - (Ep. 15) - Evidence.rmvb
[77 MB] hack- SIGN - (Ep. 16) - Depth.rmvb
[77 MB] hack- SIGN - (Ep. 17) - Conflict.rmvb
[77 MB] hack- SIGN - (Ep. 18) - Declaration.rmvb
[77 MB] hack- SIGN - (Ep. 19) - Recollection.rmvb
[77 MB] hack- SIGN - (Ep. 20) - Tempest.rmvb
[77 MB] hack- SIGN - (Ep. 21) - Despair.rmvb
[77 MB] hack- SIGN - (Ep. 22) - Phantom.rmvb
[75 MB] hack- SIGN - (Ep. 23) - The Eve.rmvb
[77 MB] hack- SIGN - (Ep. 24) - Net Slum.rmvb
[77 MB] hack- SIGN - (Ep. 25) - Catastrophe.rmvb
[81 MB] hack- SIGN - (Ep. 26) - Return.rmvb

hack- SIGN OVA


[76 MB] hack- SIGN - (Ep. 01) - Intermezzo.rmvb
[80 MB] hack- SIGN - (Ep. 02) - Unison.rmvb

hack- The Legend Of The Twilight


[40 MB] hack- The Legend Of The Twilight - (Ep. 01) - A Legendary Hero.rmvb
[41 MB] hack- The Legend Of The Twilight - (Ep. 02) - Kite's Bracelet.rmvb
[40 MB] hack- The Legend Of The Twilight - (Ep. 03) - Wings Of Phoenix.rmvb
[41 MB] hack- The Legend Of The Twilight - (Ep. 04) - The Night Of Tanabata.rmvb
[39 MB] hack- The Legend Of The Twilight - (Ep. 05) - Mansion Of Terror.rmvb
[39 MB] hack- The Legend Of The Twilight - (Ep. 06) - Trap Of The Steaming Hot Water.rmvb
[40 MB] hack- The Legend Of The Twilight - (Ep. 07) - Twilight Moon.rmvb
[40 MB] hack- The Legend Of The Twilight - (Ep. 08) - Lonely Noble Knight.rmvb
[40 MB] hack- The Legend Of The Twilight - (Ep. 09) - Impending Doom.rmvb
[38 MB] hack- The Legend Of The Twilight - (Ep. 10) - Phantom City.rmvb
[39 MB] hack- The Legend Of The Twilight - (Ep. 11) - End Of The World.rmvb
[40 MB] hack- The Legend Of The Twilight - (Ep. 12) - The Beginning Of A Legend.rmvb