به قسمت انیمه های برتر خوش آمديد.

توجه کنيد در ترتيب الفبايي بالاي سايت انیمه ها را بدون حرف The جستجو کنيد

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.X-Men Evolution

7.8 / 10Subtitle


X-Men Evolution (Season 01)


[83 MB] X-Men Evolution - (Ep. 01) - Strategy X-BWBP.mkv
[84 MB] X-Men Evolution - (Ep. 02) - The X-Impulse-BWBP.mkv
[84 MB] X-Men Evolution - (Ep. 03) - Rogue Recruit-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 04) - Mutant Crush-BWBP.mkv
[84 MB] X-Men Evolution - (Ep. 05) - Speed And Spyke-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 06) - Middleverse-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 07) - Turn Of The Rogue-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 08) - SpykeCam-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 09) - Survival Of The Fittest-BWBP.mkv
[84 MB] X-Men Evolution - (Ep. 10) - Shadowed Past-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 11) - Grim Reminder-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 12) - The Cauldron (Part 01)-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 13) - The Cauldron (Part 02)-BWBP.mkv

X-Men Evolution (Season 02)


[83 MB] X-Men Evolution - (Ep. 14) - Growing Pains-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 15) - Power Surge-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 16) - Bada-Bing Bada-Boom-BWBP.mkv
[86 MB] X-Men Evolution - (Ep. 17) - Fun And Games-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 18) - The Beast Of Bayville-BWBP.mkv
[84 MB] X-Men Evolution - (Ep. 19) - Adrift-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 20) - On Angel's Wings-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 21) - African Storm-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 22) - Joyride-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 23) - Walk On The Wild Side-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 24) - Operation- Rebirth-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 25) - Mindbender-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 26) - Shadow Dance-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 27) - Retreat-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 28) - The HeX Factor-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 29) - Day Of Reckoning (Part 01)-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 30) - Day Of Reckoning (Part 02)-BWBP.mkv

X-Men Evolution (Season 03)


[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 31) - Day Of Recovery-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 32) - The Stuff Of Heroes-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 33) - Mainstream-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 34) - The Stuff Of Villains-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 35) - Blind Alley-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 36) - X-Treme Measures-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 37) - The Toad, The Witch, And The Wardrobe-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 38) - Self Possessed-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 39) - Under Lock And Key-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 40) - X23-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 41) - Dark Horizon (Part 01)-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 42) - Dark Horizon (Part 02)-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 43) - Cruise Control-BWBP.mkv

X-Men Evolution (Season 04)


[83 MB] X-Men Evolution - (Ep. 44) - Impact-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 45) - No Good Deed-BWBP.mkv
[83 MB] X-Men Evolution - (Ep. 46) - Target X-BWBP.mkv
[83 MB] X-Men Evolution - (Ep. 47) - Sins Of The Son-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 48) - Uprising-BWBP.mkv
[83 MB] X-Men Evolution - (Ep. 49) - Cajun Spice-BWBP.mkv
[83 MB] X-Men Evolution - (Ep. 50) - Ghost Of A Chance-BWBP.mkv
[85 MB] X-Men Evolution - (Ep. 51) - Ascension (Part 01)-BWBP.mkv
[80 MB] X-Men Evolution - (Ep. 52) - Ascension (Part 02)-BWBP.mkv